Địa lý lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1: Các tỉnh (thành phố) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, BÌnh Định, Quảng Ngãi, Phú Yen, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

B. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

C. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận

Câu 2: Tỉnh duy nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển là

A. Khánh Hòa   B. Quảng Nam

C. Quảng Ngãi   D. Bình Thuận

Câu 3: Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Hoàng Sa, Lý Sơn, Phú Quốc, Trường Sa

B. Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Lý Sơn

C. Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Côn Đảo

D. Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc

Câu 4: Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Tất cả các tỉnh đều có biển

B. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn

C. Vùng biển rộng và thềm lục địa sâu

D. Vùng trung du trải dài

Câu 5: Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

A. Mưa vào thu – đông   B. Mưa vào mùa đông

C. Mưa vào mùa hè – thu    D. Mưa vào đầu hạ

Câu 6: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác khi nói về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

A. Các đồng bằng của vùng nhỏ, hẹp do bị các nhánh núi ăn ngang ra biển chia cắt

B. Tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là các mỏ dầu khí ở thềm lục địa

C. Mang đặc điểm khí hậu của miền Đông Trường Sơn

D. Các sông có lũ lên nhanh, mùa khô lại rất cạn

Câu 7: Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là

A. Xây dựng các công trình thủy lợi   B. Trồng rừng ven biển

C. Tăng vụ   D. Đổi mới giống

Câu 8: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi để phát triển nền kinh tế mở vì

A. Có nhiều vũng, vịnh thuận lợi xây dựng cảng nước sâu

B. Vị trí tiếp giáp với Campuchia

C. Do tiếp giáp với vùng Tây Nguyên rộng lớn

D. Có quốc lộ 1 xuyên suốt các tỉnh

Câu 9: Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

A. Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ

B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển

C. Bờ biển có các vũng, vịnh, đầm phá

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (tiếp theo)

D. Có các dòng biển gần bờ

Câu 10: Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhất tại các tỉnh

A. Quảng Nam, Quảng Ngãi   B. Ninh Thuận, Bình Thuận

C. Phú Yên, Khánh Hòa   D. Khánh Hòa, Ninh Thuận

Câu 11: Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

A. Có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng hơn   B. Có nhiều đặc sản hơn

C. Có vị trí thuận lợi hơn   D. Có cơ sở hạ tầng tốt hơn

Câu 12: Di sản văn hóa thế giới Phố cổ HỘi An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh

A. Quảng Nam   B. Quảng Ngãi

C. Quảng Ninh   D. Quảng Bình

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A A A B
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A A A C A A

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

Post Comment